Sunday, June 27, 2021

Dr. Ernani Agricola, pic 69 - "Zeelandia", 1928

Dr. Ernani Agricola, in January 1928, on board of the Zeelandia, a steamer constructed for Koninklijke Hollandsche Lloyd Amstedam in 1910.


No comments: